Boże Narodzenie

  • Anioł pasterzom mówił

    autor nieznany Anioł pasterzom mówił Anioł pasterzom mówił: Chrystus się wam narodził! W Betlejem, nie bardzo podłym mieście Narodził się w ubóstwie Pan wszego stworzenia. Chcąc się dowiedzieć tego Poselstwa wesołego, Bieżeli do Betlejem skwapliwie, Znaleźli Dziecię w żłobie, Maryję z Józefem. Taki Pan chwały wielkiej Uniżył się Wysoki. Pałacu […]

    Czytaj więcej