KOCHAM CIEBIE, KOCHAM

sierpnia 31, 2017


Thomas Hood


KOCHAM CIEBIE, KOCHAM


tłum.Jan KasprowiczKocham ciebie, kocham,
To słowo me przednie,
To wizja ma w nocy,
Marzenie me we dnie.
To echo mej duszy,
To moje pacierze —
Kocham ciebie, kocham
I tobie-li wierzę.

Kocham ciebie, kocham!
Czyż serce twe nie wie?
To hymn mój najwyższy,
Ton wieczny w mym śpiewie!
To wszystka ma prawda,
W źrenicy mej lśniąca!
Kocham tylko ciebie
Śród dziewic tysiąca.

Kocham ci ja, kocham
Te jasne twe oczy,
Ten słodki dźwięk ust twych,
Czarowny, uroczy!
Serc serce najdroższe,
Słów moich wezbranie!
Kocham ciebie, kocham
Cokolwiek się stanie!

WygnanieOpuszczona