Miłoœść jest wszystkim, co istnieje

stycznia 31, 2017

Miłośœć jest wszystkim, co istnieje

Emily Dickinson


Miłośœć jest wszystkim, co istnieje —-
To wszystko, co o niej wiemy;
Wystarczy -— ciężar wozu musi
Stosowny być do kolein.

Jaka wielka to radość, gdy w morze…Może i chciałbyś kupić kwiat