dramat

  • Żaby

    Arystofanes tłum. Edmund Cięglewicz Żaby [Wstęp tłumacza] W styczniu r. 405 przed Chr. wystawiono podczas uroczystości Lenajskich po raz pierwszy Żaby Arystofanesa. Zachwyt po tym przedstawieniu był powszechny i tak niezwykły w Atenach, że publiczność domagała się powtórnej wystawy sztuki, którą odegrano prawdopodobnie już w marcu podczas wielkich świąt Dionizosa […]

    Czytaj więcej
  • Dybuk

    Sz. An-ski Dybuk Między dwoma światami Legenda dramatyczna w 4 aktach tłum. Michał Friedman OSOBY: * REB SENDER BRYNICER * LEA — jego córka * FRADE — stara niańka * GITEL, BASIA — koleżanki Lei * MENASZE — narzeczony Lei * NACHMAN — jego ojciec * REB MENDEL — nauczyciel […]

    Czytaj więcej