opowiadanie

  • Opowieści rabiego Nachmanke

    Icchok Lejb Perec Opowiadania chasydzkie i ludowe tłum. Michał Friedman Opowieści rabiego Nachmanke Błądzenie po pustyni 1. W jakim celu i kiedy zwykł był rabi Nachmanke snuć swoje opowieści? Zazwyczaj snuł je w wieczór kończący sobotę, po hawdali. Należy wiedzieć, że opowiadał je w celu ujawnienia tajemnic zawartych w Torze, […]

    Czytaj więcej