Bolesław Leśmian

Napój cienisty

Wiedza

Byłem przed chwilą w bezkresie!
Blask się potykał z mym ciałem…
To ja tak złocę się w lesie…
Wiedziałem o czymś, wiedziałem!…Lecz motyl mignął szkarłatnie
Pomiędzy mną a modrzewiem…
Sny moje, sny przedostatnie!…
Już znikły! Znowu nic nie wiem…

Pobiegnę w chabry nieznane,
W kąkolu całą dal zmieszczę!
I umrę i zmartwychwstanę, —
I będę wiedział raz jeszcze!…

Może spodobają Ci się również: