Fraszka

by Katarzyna Jerzykowska

XLII

Mikołaj Sęp Szarzyński

FRASZKA

Piszą: król Agatokles, gdy swojem cześć sprawiał,
Miedzy złotem naczyniem glinne kubki stawiał;
Iż tak mieszał ubóstwo z bogactwy hardemi,
Tę przyczynę powiadał przed gośćmi swojemi:

„Ja, którym Sycyliją swą sławą ozdobił,
„Pomnię, iże mój ociec z gliny garce robił”.

Miej fortunę na wodzy, który z ubogiego
Stanu prędko dostąpił stolca wysokiego.

Może spodobają Ci się również: