NA HERB DĄBROWA

by Katarzyna Jerzykowska

Mikołaj Sęp Szarzyński

NA HERB DĄBROWA

XLVII

 

Twoja liczba znamieniem jest doskonałości,
A prześpiecznej obrazem Podkowa stałości.
Mniemam, komu trzy krzyże przy Podkowie dano,
Miłość, wiarę, nadzieję stałą w nim widziano.
Ta w kościele, ta w radzie, w boju ta świeciła;
Szczęśliwy, w kim znać jednę: cóż, w którym tak siła!

Może spodobają Ci się również: