NAPIS PIERWSZY

by Katarzyna Jerzykowska

XXXV

Mikołaj Sęp Szarzyński

NAPIS PIERWSZY

 

Panieństwa kwiatek tu leży schowany,
Twą, skwapna śmierci, ręką rozerwany.
Wżdy twój jad próżny: bo ten kwiat ku wiośnie
Onej ostatnej i wiecznej wyrośnie,
Wonie lilijej pełen i czystości,
I kwitnąć będzie prócz strachu zwiędłości.
Ozdobą onym, co na barankową
Chwałę pieśń krzyczą, własną, czystą, nową.

Może spodobają Ci się również: