Dwa żółwie

by Ewelina Zaręba

Ignacy Krasicki

Bajki i przypowieści

Dwa żółwie

Nie żałując sił własnych i ciężkiej fatygi,
Dwa żółwie pod zakładem poszli na wyścigi.
Nim połowę do mety drogi ubieżeli,
Spektatorowie poszli, sędziowie zasnęli.
Więc rzekła im jaskółka: «Lepiej się pogodzić;
Pierwej niżeli biegać, nauczcie się chodzić».

Może spodobają Ci się również: